PATIËNTENZONE

WAT IS EEN OPS POSTURALE BALANS ?

Analyse van het lichaam in zijn globaliteit

ANALYSE VAN HET LICHAAM IN ZIJN GLOBALITEIT

Sommige medische behandelingen zijn ontoereikend omdat ze werken op symptomatisch niveau.

De OPS posturale balans daarentegen beoogt de werking van het lichaam beter te begrijpen in zijn globaliteit. Ze biedt de mogelijkheid statische en dynamische biomechanische analyses van het lichaam als geheel aan elkaar te koppelen.

HET OPSPOREN VAN DE OORZAKEN VAN UW PIJN

De OPS-analyse is een Zwitserse analysemethode die toelaat de oorzaken van onevenwichtigheden in lichaamshouding en beweging bloot te leggen. Deze analyse wordt uitgevoerd door een gecertificeerde orthokinesist.

Curatief of preventief ?

De meerwaarde van een OPS posturale balans is zowel curatief als preventief.

Om spier- en/of gewrichtsblessures te voorkomen, is het essentieel om het lichaamsevenwicht in het oog te houden.

Deze methode biedt de mogelijkheid te anticiperen op mogelijke houdingsproblemen en de gevolgen ervan. De OPS posturale balans is geschikt voor kinderen, jongeren, volwassenen, senioren en sporters.

Onderzoek en ontwikkeling

Door toedoen van haar wetenschappelijke onderzoekers heeft de OPS-Clinic hoogtechnologische instrumenten ontwikkeld voor de analyse van de menselijke biomechanica. De OPS posturale balans bestaat uit analyses van houding, stappen, rennen, rug, voeten, ogen, kaken...

DE OPS POSTURALE BALANS IN 6 STAPPEN

HOUDINGSANALYSE
bilan postural étape 1

HOUDINGSANALYSE

Statische en driedimensionale studie van de lichaamshouding.

VOETONDERZOEK
VOETONDERZOEK

VOETONDERZOEK

Statische en dynamische studie van de voeten om de spier- en gewrichtsfuncties te definiëren.

BEWEGINGSONDERZOEK
BEWEGINGSONDERZOEK

BEWEGINGSONDERZOEK

Globale studie van de bewegende houding om het functioneren van het lichaam in inspanning te corrigeren en te optimaliseren.

ANALYSE VAN DE KAAK EN DE OGEN
ANALYSE VAN DE KAAK EN DE OGEN

ANALYSE VAN DE KAAK EN DE OGEN

Functioneel onderzoek van het kaakgewricht en studie van de oogcoördinatie.

RUGANALYSE
RUGANALYSE

RUGANALYSE

Statische en dynamische studie van de rug om de vervormingen en geblokkeerde wervelniveaus in geval van letsel te kennen.

EVALUATIE
EVALUATIE

EVALUATIE

De analyses zullen worden geëvalueerd om een gedetailleerde posturale balans op te maken, wat nuttig is voor de patiënt en de therapeuten die belast zijn met de opvolging van diens gezondheid.

OPS RAPPORTERING EN OPVOLGING

OPS RAPPORTERING EN OPVOLGING

De resultaten van de OPS posturale balans worden uitgeschreven in een rapport. Dit rapport (digitaal of schriftelijk) kan op verzoek worden toegestuurd naar de patiënt. De informatie die het bevat, is uiterst nuttig en verhelderend voor de patiënt, zijn therapeut en alle andere gezondheidswerkers die hem begeleiden.

BEHANDELINGEN, ADVIES, OPLOSSINGEN

Na het opsporen van de posturale disfuncties stellen onze therapeuten hun patiënten een adequate orthokinesische behandeling voor.

CONTROLE VAN ELKE BALANS

Na elke OPS posturale balans overlegt onze therapeutische cel onderling om de beste behandeling aan te bieden. Sinds 2002 profiteren onze patiënten van de professionele ervaring van ons OPS-team, samengesteld uit orthopedisten, podologen, fysiotherapeuten, osteopaten, tandartsen, posturologen, allen gespecialiseerd in orthokinesie. Deze analyse, ondersteund door die van de orthokinesist, biedt elke patiënt de mogelijkheid om kennis te nemen van de wetenschappelijke visie van diverse gezondheidsprofessionals, gespecialiseerd in de menselijke biomechanica..