PATIËNTENZONE

ORTHOKINESIE,
BEWEGING BEHANDELEN DOOR BEWEGING

ONTSTAAN
Christophe Otte heeft fysiotherapie/kinesitherapie, osteopathie, orthopedie, en podologie gestudeerd, maar ook andere specialisaties waardoor het menselijk lichaam beter kan begrepen en verzorgd worden. Hij deed dit uit roeping. Dankzij deze verschillende opleidingen werd hij zich al snel bewust van de noodzaak het lichaam in zijn dynamische globaliteit te analyseren, wil men de oorsprong van pijn begrijpen. Hij begreep ook dat het essentieel is pijn te behandelen in het posturale letselgebaar om de vloeibaarheid van beweging te herwinnen.

Op basis van deze bevindingen ontwikkelde hij in 2002 een ‘dynamische posturologie’: orthokinesie.
Deze therapeutische discipline analyseert en behandelt zowel de menselijke houding als de coördinatie van de bewegingen.
Grondlegger OPS-Clinic
Christophe Otte
Grondlegger OPS-Clinic - Orthokinesie
"De meeste blessures lopen we op tijdens beweging: sportactiviteiten, wandelen, etc. Sinds onze studietijd hebben we geleerd hoe we de patiënt kunnen manipuleren terwijl hij op de onderzoekstafel ligt. Het lichaam is dan echter onttrokken aan de zwaartekracht en niet meer onderhevig aan de spanningen die mogelijks aan de basis liggen van posturale pijnen.

De hersenen zijn voorzien van een zogenaamd ‘letselgeheugen’: dat betekent dat ze zich herinneren onder welke omstandigheden een letsel opgelopen werd. Elke keer dat de patiënt dit gebaar opnieuw maakt, zal er een aarzeling zijn op het moment dat de amplitude wordt bereikt. Deze microscopische vermijdingsreactie is een dynamische proprioceptieve stoornis die op lange termijn spier- en fasciale afweerspanningen veroorzaakt.

Door de patiënt te vragen deze beweging uit te voeren en die beweging tegelijkertijd te behandelen, sturen we signalen naar de hersenen die een herijking van het gebaar en een re-harmonisering van de spier-, fasciale en articulaire spanningen zullen bevorderen.

Afhankelijk van de orthokinesische balans (posturaal en dynamisch) kunnen andere behandelingen als aanvulling noodzakelijk zijn naast de manipulatie om een posturo-dynamische proprioceptieve stoornis weer in evenwicht te brengen en duurzaam los te maken".

Achter elke houding schuilt een verhaal ...
Laten we dat verhaal samen herschrijven !

Onstabiele enkel
1997 : Verstuiking
tijdens
boswandeling
Zwakke rug
2002 :
Discushernia
door
een val
met de fiets
Pijnlijke heupen
en knieën
2004 : Gescheurde
kruisbanden
bij het voetballen
Pijnlijke voeten
2007 : Hielspoor
Verkrampte nek
2013 : Auto-ongeval
Migraine
2015 :
Stress
n. a. v. scheiding
Silhouette posture orthokinésie

DE PIJLERS VAN DE ORTHOKINESIE

MULTIDISCIPLINARITEIT

Orthokinesie biedt u de mogelijkheid te profiteren van de verworvenheden van verschillende medische beroepen gespecialiseerd in biomechanica. Ze legt de link tussen kinesitherapie/fysiotherapie, osteopathie, posturologie, podologie... om u duurzame therapeutische resultaten te verschaffen.

OORZAKEN EN BEGRIP

Orthokinesie biedt het voordeel om hoogtechnologische lichaamsanalyses uit te voeren, waardoor verstorende posturale en dynamische factoren die aan de basis liggen van pijn, opgespoord kunnen worden. Wij bieden u een gedetailleerd rapport om u te helpen de oorsprong van uw lichamelijke ongemakken beter te begrijpen.

GLOBALITEIT

Orthokinesie helpt u de dynamische relaties tussen de verschillende onderdelen van uw lichaam te begrijpen. Ze ondersteunt u op een globale manier, zowel statisch als dynamisch.

SPORT VS CHRONICITEIT

Orthokinesie kan ingezet worden zowel voor de behandeling van chronische ziekten als voor ziekten die te maken hebben met sportbeoefening, ongeacht of u amateur of professional bent.